HSCB THỊT GÀ KHO GỪNG
KQKN THỊT GÀ KHO GỪNG
HSCB THỊT GÀ XÀO SẢ ỚT
KQKN THỊT GÀ XÀO SẢ ỚT
HSCB SƯỜN NON HEO RAM MẶN
KQKN SƯỜN NON HEO RAM MẶN
HSCB COTLET HEO ÁP CHẢO
KQKN COTLET HEO ÁP CHẢO
HSCB CANH RAU CỦ HẦM XƯƠNG
KQKN CANH RAU CỦ HẦM XƯƠNG
HSCB BA CHỈ MUỐI SẢ ỚT
KQKN BA CHỈ MUỐI SẢ ỚT