Công ty TNHH Thực phẩm 6S chuyên cung cấp nguyên liệu thực phẩm phục vụ chế biến suất ăn công nghiệp và trường học.